Práškové přenosné hasicí přístroje


strom
Název výrobku
Druh
Typ

: Přenosný hasicí přístroj
: Práškový pod stálým tlakem, hmotnost hasiva 1 kg
: GP-1xABC/MP, plastový ventil

Popis a určení funkce výrobku:
Přenosný hasicí přístroj o obsahu náplně 1 kg prášku OGNIOTEX 103 je určen k hašení požárů třídy 5A, 21B, C.
Přístroj je možné použít pro hašení požárů pod napětím maximálně1000 V z minimální vzdálenosti 1 metr. Návod na obsluhu je uveden na výrobním
štítku a v záručním listu.


strom
Název výrobku
Druh
Typ

: Přenosný hasicí přístroj
: Práškový pod stálým tlakem, hmotnost hasiva 1 kg
: 1 Pi ReAl ST/EN3

Popis a určení funkce výrobku:
Přenosný hasicí přístroj o obsahu náplně 1 kg prášku ABC50 je určený k hašení požárů třídy 5 A , 21 B,C.
Přístroj je možné použít na hašení požárů pod napětím maximálně 1000V z minimální vzdálenosti 1m.

strom
Název výrobku
Druh
Typ
Typ

: Přenosný hasicí přístroj
: Práškový pod stálým tlakem, hmotnost hasiva 2 kg
:GP-2xABC/MM
:GP- 2xABC/MP plastový ventil

Popis a určení funkce výrobku:
Přenosný hasicí přístroj o obsahu náplně 2 kg prášku Furex ABC PLUS je určen k hašení požárů třídy 13A, 89B, C.
Přístroj je možné použít pro hašení požárů pod napětím maximálně1000 V z minimální vzdálenosti 1 metr. Návod na obsluhu je uveden na výrobním štítku a v záručním listu.

strom
Název výrobku
Druh
Typ

: Přenosný hasicí přístroj
: Práškový pod stálým tlakem, hmotnost hasiva 2 kg
: 2 Pi ReAl ST/EN3

Popis a určení funkce výrobku:
Přenosný hasicí přístroj o obsahu náplně 2 kg prášku ABC50 je určený k hašení požárů třídy 8 A , 89 B,C.
Přístroj je možné použít na hašení požárů pod napětím maximálně 1000V z minimální vzdálenosti 1m.

strom
Název výrobku
Druh
Typ

: Přenosný hasicí přístroj
: Práškový pod stálým tlakem, hmotnost hasiva 6 kg
: GP-6xABC/MM

Popis a určení funkce výrobku:
Přenosný hasicí přístroj o obsahu náplně 6 kg prášku FUREX S ABC je určen k hašení požárů třídy 27A, 183B, C.
Přístroj je možné použít pro hašení požárů pod napětím maximálně 1000 V z minimální vzdálenosti 1 metr. Návod na obsluhu je uveden na výrobním štítku a v záručním listu.

strom
Název výrobku
Druh
Typ

: Přenosný hasicí přístroj
: Práškový pod stálým tlakem, hmotnost hasiva 6 kg
: GP-6xABC

Popis a určení funkce výrobku:
Přenosný hasicí přístroj o obsahu náplně 6 kg prášku FUREX ABC PLUS je určen k hašení požárů třídy 34A, 233B, C.
Přístroj je možné použít pro hašení požárů pod napětím maximálně 1000 V z minimální vzdálenosti 1 metr. Návod na obsluhu je uveden na výrobním štítku a v záručním listu.

strom
Název výrobku
Druh
Typ

: Přenosný hasicí přístroj
: Práškový pod stálým tlakem, hmotnost hasiva 6 kg
: GP-6xABC/MP

Popis a určení funkce výrobku:
Přenosný hasicí přístroj o obsahu náplně 6 kg prášku FUREX S ABC je určen k hašení požárů třídy 43A, 233B, C.
Přístroj je možné použít pro hašení požárů pod napětím maximálně 1000 V z minimální vzdálenosti 1 metr. Návod na obsluhu je uveden na výrobním štítku a v záručním listu.