Vodní a Pěnové přenosné hasicí přístroje


strom
Název výrobku
Druh
Typ

: Přenosný hasicí přístroj
: Vodní pod stálým tlakem, 9 litrů hasiva
: 9Vb ReAl ST/EN3

Popis a určení funkce výrobku:
Přenosný hasicí přístroj o obsahu náplně 9 l vodní roztok potaž,hustota 1,385-1,400 kg.dm3 je určený k hašení požárů třídy 13 A .
Přístroj se nesmí použít na hašení požárů pod napětím .strom
Název výrobku
Druh
Typ

: Přenosný hasicí přístroj
: Pěnový pod stálým tlakem, 9 litrů hasiva
: F9

Popis a určení funkce výrobku:
Přenosný hasicí přístroj o obsahu náplně 9 l vodní roztok a pěnidlo A3F3, je určený k hašení požárů třídy 13 A 183B, podle zvláštního předpisu.
Hasicí přístroj není mrazuvzdorný.
Přístroj se nesmí použít na hašení požárů pod napětím.

strom
Název výrobku
Druh
Typ

: Přenosný hasicí přístroj
: Pěnový pod stálým tlakem, 2 litrů hasiva
: GW-2xABF

Popis a určení funkce výrobku:
Přenosný hasicí přístroj o obsahu náplně 2 l hasicí kapaliny RUHL FAFORIT HOME a je určený k hašení požárů třídy 8A, 55B a 40F, podle zvláštního předpisu.
Hasicí přístroj není mrazuvzdorný.
Přístroj se nesmí použít na hašení požárů pod napětím.