Bezpečnostní tabulky

Nabízíme bezpečnostní tabulky a značení: dle zákona č. 305/2009, fotoluminiscenční tabulky, plastové i samolepící tabulky obecné, elektro, požární, pokyny první pomoci, pravidla BOZP, ochranné a zajišťovací pásky. Skladem držíme 450 druhů, ostatní málo používané nebo speciální provedení – například tabulky na hliníkovém plechovém podkladu či smaltované na objednávku.

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. platné od 1.1. 2003 stanovilo, že informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu.Jako nejsnadnější řešení se nabízí - fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky.

Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky můžeme dodat v těchto souborech:

- označení hasicích zařízení

- označení směrovek a bezpečnostních zařízení

- označení únikových východů

- označení podlah a schodišt

Plastové a samolepicí bezpečnostní tabulky

Zahrnují:

A/ Tabulky všeobecné které se dělí na informační, zákazové, příkazové a výstražné

B/ Elektrikářské tabulky

C/ Požární značení

D/ Pokyny první pomoci, jde o velkoformátové tabulky s vyobrazením a texty zásad poskytování první pomoci při různých krizových situacích

E/ Tabulky pro obsluhu strojů na velkém formátu popisují zásady bezpečnosti práce na různých strojích a zařízeních

F/ Kombinované tabulky, které sdružují na jedné ploše dvě, někdy i tři tabulky v potřebné kombinaci.

G/ Další v normách neobsazené typy.

Značení do velikosti A4 je vyrobeno z plastu tloušťky 0,5 mm, větší formáty jsou na materiálu síly 1 mm. Plastové tabulky a značky se užívají zejména v interiérech a tam kde na ně není přímé působení povětrnostních vlivů, Při použití v exteriéru je životnost tabulek je limitována povětrnostními vlivy.

Nejčastěji používané tabulky nabízíme i v podobě samolepicích fólií. Jejich výhodou oproti plastům je snadná montáž, delší životnost a variabilita rozměrů. Lze je lepit na většinu materiálů s výjimkou betonu, zdiva a porézních materiálů. Jsou velmi odolné proti povětrnostním vlivům a jsou stálobarevné.

Značení dle protikuřáckého zákona

Značení dle protikuřáckého zákona obsahuje bezpečnostní tabulky vhodné do restaurací a jiných zařízené pro které jsou ze zákona předepsány:

Jde o tři základní typy:

Kouření povoleno

Kouření zakázáno

Stavebně oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky

 

 

Pro poskytování co nejlepších služeb našim zákazníkům používáme cookies.