Hasicí přístroje


Práškové hasicí přístroje

 

Název výrobku: Přenosný hasicí přístroj
Druh: Práškový pod stálým tlakem, hmotnost hasiva 1 kg
Typ: GP-1xABC/MP, plastový ventil

Popis a určení funkce výrobku:
Přenosný hasicí přístroj o obsahu náplně 1 kg prášku OGNIOTEX 103 je určen k hašení požárů třídy 5A, 21B, C.
Přístroj je možné použít pro hašení požárů pod napětím maximálně1000 V z minimální vzdálenosti 1 metr. Návod na obsluhu je uveden na výrobním štítku a v záručním listu.

Název výrobku: Přenosný hasicí přístroj
Druh: Práškový pod stálým tlakem, hmotnost hasiva 1 kg
Typ: 1 Pi ReAl ST/EN3

Popis a určení funkce výrobku:
Přenosný hasicí přístroj o obsahu náplně 1 kg prášku ABC50 je určený k hašení požárů třídy 5 A , 21 B,C.
Přístroj je možné použít na hašení požárů pod napětím maximálně 1000V z minimální vzdálenosti 1m.

Název výrobku: Přenosný hasicí přístroj
Druh: Práškový pod stálým tlakem, hmotnost hasiva 2 kg
Typ: GP-2xABC/MM
Typ: GP- 2xABC/MP plastový ventil

Popis a určení funkce výrobku:
Přenosný hasicí přístroj o obsahu náplně 2 kg prášku Furex ABC PLUS je určen k hašení požárů třídy 13A, 89B, C.
Přístroj je možné použít pro hašení požárů pod napětím maximálně1000 V z minimální vzdálenosti 1 metr. Návod na obsluhu je uveden na výrobním štítku a v záručním listu.

Název výrobku: Přenosný hasicí přístroj
Druh: Práškový pod stálým tlakem, hmotnost hasiva 2 kg
Typ: : 2 Pi ReAl ST/EN3

Popis a určení funkce výrobku:
Přenosný hasicí přístroj o obsahu náplně 2 kg prášku ABC50 je určený k hašení požárů třídy 8 A , 89 B,C.
Přístroj je možné použít na hašení požárů pod napětím maximálně 1000V z minimální vzdálenosti 1m.

Název výrobku: Přenosný hasicí přístroj
Druh: Práškový pod stálým tlakem, hmotnost hasiva 6 kg
Typ: GP-6xABC/MM

Popis a určení funkce výrobku:
Přenosný hasicí přístroj o obsahu náplně 6 kg prášku FUREX S ABC je určen k hašení požárů třídy 27A, 183B, C.
Přístroj je možné použít pro hašení požárů pod napětím maximálně 1000 V z minimální vzdálenosti 1 metr. Návod na obsluhu je uveden na výrobním štítku a v záručním listu.

Název výrobku: Přenosný hasicí přístroj
Druh: Práškový pod stálým tlakem, hmotnost hasiva 6 kg
Typ: GP-6xABC

Popis a určení funkce výrobku:
Přenosný hasicí přístroj o obsahu náplně 6 kg prášku FUREX ABC PLUS je určen k hašení požárů třídy 34A, 233B, C.
Přístroj je možné použít pro hašení požárů pod napětím maximálně 1000 V z minimální vzdálenosti 1 metr. Návod na obsluhu je uveden na výrobním štítku a v záručním listu.

Název výrobku: Přenosný hasicí přístroj
Druh: Práškový pod stálým tlakem, hmotnost hasiva 6 kg
Typ: : GP-6xABC/MP

Popis a určení funkce výrobku:
Přenosný hasicí přístroj o obsahu náplně 6 kg prášku FUREX S ABC je určen k hašení požárů třídy 43A, 233B, C.
Přístroj je možné použít pro hašení požárů pod napětím maximálně 1000 V z minimální vzdálenosti 1 metr. Návod na obsluhu je uveden na výrobním štítku a v záručním listu.

Vodní a pěnové přenosné hasicí přístroje

Název výrobku: Přenosný hasicí přístroj
Druh: Vodní pod stálým tlakem, 9 litrů hasiva
Typ: 9Vb ReAl ST/EN3

Popis a určení funkce výrobku:
Přenosný hasicí přístroj o obsahu náplně 9 l vodní roztok potaž,hustota 1,385-1,400 kg.dm3 je určený k hašení požárů třídy 13 A .
Přístroj se nesmí použít na hašení požárů pod napětím .

Název výrobku: Přenosný hasicí přístroj
Druh: Pěnový pod stálým tlakem, 9 litrů hasiva
Typ: F9

Popis a určení funkce výrobku:
Přenosný hasicí přístroj o obsahu náplně 9 l vodní roztok a pěnidlo A3F3, je určený k hašení požárů třídy 13 A 183B, podle zvláštního předpisu.
Hasicí přístroj není mrazuvzdorný.
Přístroj se nesmí použít na hašení požárů pod napětím.

Název výrobku: Přenosný hasicí přístroj
Druh: Pěnový pod stálým tlakem, 2 litrů hasiva
Typ: GW-2xABF

Popis a určení funkce výrobku:
Přenosný hasicí přístroj o obsahu náplně 2 l hasicí kapaliny RUHL FAFORIT HOME a je určený k hašení požárů třídy 8A, 55B a 40F, podle zvláštního předpisu.
Hasicí přístroj není mrazuvzdorný.
Přístroj se nesmí použít na hašení požárů pod napětím.

Sněhové

Název výrobku: Přenosný hasicí přístroj
Druh: CO2, 2 kg hasiva
Typ: 2CO2e ReAl ST/EN3

Popis a určení funkce výrobku:
Přenosný hasicí přístroj o obsahu náplně 2 kg CO2 je určený k hašení požárů třídy 21B,C.
Přístroj je možné použít na hašení požárů pod napětím maximálně 1000V z minimální vzdálenosti 1m.

Název výrobku: Přenosný hasicí přístroj
Druh: CO2, 5 kg hasiva
Typ: 5CO2i ReAl ST/EN3
Typ: GS-5xB(C)

Popis a určení funkce výrobku:
Přenosný hasicí přístroj o obsahu náplně 5 kg CO2 je určený k hašení požárů třídy 70 B,C. Je k dispozici i varianta v provedení 89B.
Druhý typ je dodávám výhradně s parametrem 89B.
Přístroj je možné použít na hašení požárů pod napětím maximálně 1000V z minimální vzdálenosti 1m.

Pro poskytování co nejlepších služeb našim zákazníkům používáme cookies.