Požární hlásiče

Požární hlásič

Požární hlásič GS 506 Požární hlásiče

Toto zařízení s fotoelektrickým kouřovým senzorem je napájeno baterií 9V s životností minimálně jeden rok. Díky fotoelektrické technologii je zařízení citlivější při detekci pomalu doutnajících požárů, které produkují hustý tmavý kouř a málo tepla, a mohou doutnat hodiny, než propuknou v plameny. Tento přístroj neobsahuje nebezpečné prvky, které by mohly být nebezpečné pro okolí. Kouřový hlásič by měl být instalován v každé místnosti. Pro minimální úroveň ochrany by měl být instalován jeden hlásič do prostoru mezi obývací částí a ložnicemi. Umístěte přístroj poblíž obývacích prostor a ujistěte se, že je signál slyšitelný také v ložnicích, pokud jsou užívány. Kouřové hlásiče mohou spustit zvukový alarm jedině tehdy, když detekují kouř nebo částice unikající hořením ve vzduchu.

Činnost kouřového hlásiče lze testovat pomocí testovacího tlačítka.
Nepoužívejte žádnou jinou testovací metodu.
Alarm upozorní na nutnost výměny baterie.

Hlásič je certifikovaný v souladu s EN 14604 dle požadavků vyhlášky MV č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb. Vhodný ke kolaudacím novostaveb.

Citlivost 0,1 dB/m do0,19 dB/m
Výkon sirény 85 dB
Životnost baterie <12 měsíců
Proudová spotřeba <10µA (pohot.), <30µA (alarm)
Provozní teplota 4°C až +40°C
Rozměr 107 x 35 mm
Váha 0,2 kg

 

Detektor CO SFT-111-LCD (hlásič oxidu uhelnatého)

Jedná se o osvědčený autonomní detektor přítomnosti oxidu uhelnatého. Detektor je vybaven LCD displejem zobrazujícím aktuální zjištěnou koncentraci CO. Hlásič disponuje kvalitním elektrochemickým senzorem oxidu uhelnatého, který upozorňuje na nebezpečnou úroveň CO. V případě výskytu oxidu uhelnatého, vydává poplachový signál sirénou a začne blikat červený indikátor.

Citlivost senzoru :
300ppm: Spuštění alarmu během 3 minut
100ppm: Spuštění alarmu během 10-40 minut
50ppm: Spuštění alarmu během 60-90 minut

Oxid uhelnatý CO je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, lehčí než vzduch, nedráždivý. Vzniká nedostatečným přístupem kyslíku při spalovacím procesu zvláště u plynových spotřebičů tak může dojít k tvorbě kysličníku uhelnatého při závadě spotřebiče (plynový kotel, plynové topidlo, ohřívač vody, sporák, gril atd) nebo při nedostatečném přísunu kyslíku do hořáku. Oxid uhelnatý je silně toxický plyn na lidský organismus tím, že znemožňuje přenos kyslíku krví.

Hlásič je vybaven testovacím tlačítkem a dvěma LED diodami Hlásič signalizuje nutnost výměny baterie.
Napájecí napětí 3 x 1,5V, baterie jsou součástí Montáž : dodává se s příslušenstvím pro montáž na stěnu

Certifikovaný v souladu s EN 50291:2001-Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech

Provozní teplota -10°C až +40°C
Vlhkost 10 až 90% relativní
Hlasitost alarmu >85 dB(A) v 1m při 3,4 kHz pulzující
Rozměr 119 mm x 37,5 mm
Váha 120g bez baterií

 

 

Pro poskytování co nejlepších služeb našim zákazníkům používáme cookies.