Haspo, spol. s.r.o.

Společnost HASPO, spol. s r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku 3.května 1993, a od té doby už více než dvacet let pokračuje v tom, co dělala i v minulosti stará se o bezpečí spoluobčanů, podílí se na ochraně jejich majetku i na ochraně majetku právnických osob. Základem společnosti se stala divize servisu a oprv hasicích přístrojů. Provádíme služby a práce zaměřené na ochranu proti požárům a v celém komlexu služeb. Ve společnosti HASPO se sešla dlouholetá zkušenost zaměstnanců s pečlivým dodržováním nově vycházející legislativy (zákonů, vyhlášek a norem), a to jak národních, tak i s Evropskou působností.

Aktuality

Vánoce 2023

Vánoce 2023

Certifikáty

Jsme držitelé certifikátů, které nám umožňují provádět certifikované práce a tak dále

Pro poskytování co nejlepších služeb našim zákazníkům používáme cookies.